tekst alternatywny

Najczesciej zadawane pytania

Jak mozemy Ci pomoc?

Jaki rodzaj tłumaczenia potrzebuję?

Do tłumacza przysięgłego powinniśmy zwrócić się wówczas, kiedy potrzebujemy tłumaczenia dokumentów do celów urzędowych. Mogą to być dokumenty związane z potwierdzeniem naszej pracy lub zamieszkania za granicą, zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka, potwierdzenie ukończenia szkoły, upoważnienie do opieki nad dzieckiem wyjeżdzającym za granicę lub też dokumenty, które wymagane są przy rejestracji w Polsce auta sprowadzonego zza granicy. Oczywiście sytuacji tych jest dużo więcej. W razie wątpliwości warto się zgłosić do nas, w miarę możliwości i doświadczenia służymy radą.

Czym różni się tłumaczenie przysięgłe? Tłumaczenie przysięgłe wykonywane jest przez uprawnionych do tego tłumaczy, którzy zdali specjalny egzamin państwowy, złożyli przysięgę przed prezesem sądu okręgowego, wpisani są na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Tłumaczenia przysięgłe można przedkładać w sprawach urzędowych, jest ono uwierzytelnione pieczęcią tłumacza przysięgłego, jego podpisem, informacją o tym czy było wykonywane z oryginału/kopii, jak również podaniem z jakiego języka na jaki było wykonywane. Tłumaczenia przysięgłe jak i ustne rozliczane są najczęściej według ilości znaków ze spacjami. Strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami, strona tłumaczenia zwykłego to najczęściej 1600 znaków ze spacjami.

Czy tłumaczenie przysięgłe jest dokumentem urzędowym? Zarówno wzór odcisku pieczęci, jak i wzór podpisu tłumacza złożony jest w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz u odpowiedniego Wojewody. Dlatego też każde wydrukowane tłumaczenie poświadczone pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego, który uprawnienia zdobył w Polsce można nazwać dokumentem urzędowym.

Website Issues

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body , though the transition does limit overflow.

This is the second item's accordion body. It is hidden by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body , though the transition does limit overflow.

This is the third item's accordion body. It is hidden by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body , though the transition does limit overflow.
Dodatkowe pytania?

Prosimy o kontakt z nami
jdl@jdl.pl

Odwiedź nas